In Memoriam

Ray Massing

Met droefheid heeft de Bildtse Badminton Club kennis genomen van het overlijden van onze oud-trainer en erelid Ray Massing, zaterdag 2 mei j.l., na een lang ziekbed.

Ray is een bepalend iemand geweest voor de vorming van onze club door de jaren heen, een fijn teamgenoot in de competitie, en we zullen hem erg gaan missen.

We wensen Ingrid en de kinderen alle sterkte toe in deze moeilijke periode.

Dit las zijn zoon Rune voor tijdens het afscheid.