Contributie

De ledencontributie is per kwartaal en dient in de maand voorgaand aan het te betalen kwartaal te worden overgemaakt. De bedragen per 1 januari 2018 zijn:

* Jeugd (t/m 17 jaar) : € 30,00

* Senioren : € 47,-

Hierbij inbegrepen is de bondscontributie (een bedrag dat de club per lid 1 maal per jaar overmaakt naar de bond).

Tweede en volgende leden uit één gezin betaalt de helft van de contributie.