Aanmelden

Aanmelden bij de Bildtse Badminton Club kan via onderstaand aanmeldingsformulier.

Download aanmeldformulier

Het speelseizoen loopt van eind augustus tot half juni. Alle leden worden door de secretaris aangemeld bij Badminton Nederland.

Ben je geinteresseerd om een keer mee te spelen, neem dan wat sportkleding mee, loop op een woensdagavond de sporthal binnen en vraag even naar kaderleden. Er is altijd wel een clubracket aanwezig waarmee je kunt spelen.

De eerste drie speelavonden zijn vrijblijvende introductieavonden. Daarna kunt u zich inschrijven als lid. U wordt dan lid voor minimaal drie maanden en bent voor deze periode dan ook contributieplichtig.

Bij keuze van minimaal 1 jaar lidmaatschap ontvangt u van de club een gratis racket.

Afmelden

Afmelden dient schriftelijk of via email via de secretaris plaats te vinden. Nadat uw afmelding is ontvangen loopt het lidmaatschap in principe door tot en met het einde van het kwartaal. Als u opzegt in de laatste maand van het kwartaal is er nog 1 extra maand contributie verschuldigd.

De kwartalen beginnen in januari, april, juli en oktober.

Huishoudelijk reglement Bildtse BC

Lees het huishoudelijk reglement van de Bildtse BC voor alle voorwaarden van het lidmaatschap.